PRODUCTIES

WIES bestaat uit zeven verschillende scènes, waarbij elke scène een afzonderlijk verhaal vertelt. De verschillende verhalen zijn samengebracht in één groot toneelstuk, met in de hoofdrol telkens een persoon die Wies heet.

Wies voert altijd een (innerlijke) strijd met de vrijheid.

Craviet maakt maatschappelijke thema’s bespreekbaar aan de hand van beeldende kunst. Het is erg belangrijk dat het bespreekbaar maken van deze thema’s gebeurt binnen alle lagen van de bevolking, binnen iedere leeftijdsgroep. Mede hierdoor is het belangrijk dat er zo veel mogelijk verschillende mensen betrokken zijn bij de theaterproducties van Craviet.