TOEKOMST

Wat zou je kunnen verwachten van de toekomst van Craviet?

Craviet maakt maatschappelijke thema’s bespreekbaar aan de hand van beeldende kunst. Het is erg belangrijk dat het bespreekbaar maken van deze thema’s gebeurt binnen alle lagen van de bevolking, binnen iedere leeftijdsgroep. Mede hierdoor is het belangrijk dat er zo veel mogelijk verschillende mensen betrokken zijn bij de theaterproducties van Craviet.

Op die manier willen we het taboe om bepaalde thema’s te doorbreken en de dialoog over deze thema’s aan gaan.